PVC Podlahy

Heterogénne PVC podlahy
sa skladajú z viacerých vrstiev a odlišujú sa od seba zložením, celkovou hrúbkou a hrúbkou nášľapnej vrstvy. Hrúbka nášľapnej vrstvy urč uje stupeň záťaže podlahovej krytiny. Spektrum použitia heterogénneho PVC je veľmi široké, od ľahkej bytovej záťaže, až po priemyselné objekty.


Homogénne PVC podlahy
omogénne PVC podlahoviny sú v celej svojej hrúbke rovnakého zloženia a prevedenia. Nášlapná vrstva je zhodná s hrúbkou podlahoviny. Vyrábaj ú sa v rôznych hrúbkach a rozmeroch. Tieto podlahoviny spĺňajú požiadavky pre aplikácie v objektoch s ťažkým namáhaním, ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.


Podlahoviny elektorstaticky vodivé
(vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω). Podlahovina je určena pre aplikácie do priestorov s požiadavkou na elektorstaticky vodivé prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečím výbuchu, laboratória, v zdravotníctve (RTG pracoviska, operačné sály atď.).


Podlahoviny antistatické
(vnútorný elektrický odpor v rozsahu 5.104 - 1.108 Ω). Podlahovina je určená predovšetkým pre aplikáciu do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. počítačové miestnosti, výroba elektronickým súčiastok, oblasť telekomunikácií atď.

Naša firma ponuka iba kvalitné a overené značky podlahových krytín:

Fatra Tarkett Juteks Gamrat Graboplast